Pasif Yara Bakım Ürünleri

A. PASİF KAPAMALAR

1-KOMPOZİT ÖRTÜLER (A01)
Kompozit ürünler birkaç işlevi olan, tek bir örtü üzerine fiziksel ilavelerle yapılmış ürünlerdir.

 • a) Bariyer
 • b) Alginat, sünger, hidrokolloid veya hidrojelden tabakaları olması
 • c) Yapışmaz olması

2-TRANSPERAN FİLM ÖRTÜLER (A02)
Semipermeabldır, bakteriyel kontaminasyona engel olur, yaranın nemli ortamını korurlar. Nekrotik doku otolizine yardımcı olurlar. Özellikle yüzeyel ve düşük eksüdalı yaralarda kullanılmalıdır.Haftada 3 değişim önerilir.

3-HİDROKOLLOİDLER (A03)

Okluziv ve adeziv gözenekli yapıdadırlar. Jelatin, Pectin ve CMC gibi maddelerden oluşurlar.
Absorban kolloid + adeziv elastomerden oluşan yapı, düşük ve orta derecede eksüdayı absorbe eder. Otolitik debridmana yardımcıdır. Epitelizasyon ve granülasyon dokusu oluşumu aşamasında kullanımı önerilir.Haftada 3 kez değişim önerilir.

 • a) Yapışkan kenarlı yarı-geçirgen örtüler (A03a)
 • b)Yapışkan olmayan kenarlı yarı-geçirgen örtüler (A03b)
 • c) Yapışkan kenarlı ince yarı-geçirgen örtüler (A03c)
 • d) Yapışkan olmayan kenarlı ince yarı-geçirgen örtüler (A03d)
 • e) Yapışkan kenarlı yarı-geçirgen örtüler (A03e)
 • f) Yapışkan olmayan kenarlı yarı-geçirgen örtüler (A03f)
 • g) Hydrocolloid paste (A03g)
 • h) Hydrocolloid powder (A03h)

4-HİDROFİBER ÖRTÜLER (A04)

%100 NaCMC yapısında, dokunmamış lifler. Hidrofilik, orta-ağır eksüdalı yaralar için kullanılır.Sıvıyı direkt liflerinin içine emen bir yapısı bulunur. Sıvı çeken kuru pansuman jelleşir. Emilen sıvı içeride hapsedilir. Deriye/yara yüzeyine minimum sıvı bırakılır. Maserasyon riski azalır. Yarı geçirgen sekonder kapama önerilir.

 • a) Yapışkan olmayan kenarlı Fibrous örtüler (A04a)


6-KÖPÜK(FOAM) ÖRTÜLER (A06)

Hidrofilik Poliüretan yapıdadırlar. Yüksek absorbsiyon kapasitesi ile kavite yaralarda ve
özellikle eskar ayrılması aşamasında yararlı olur. Orta ve ağır eksüdalı yaralarda uygundur.
Yarada aşırı kurumaya dikkat edilmelidir. Haftada 3 pansuman, günlük köpük değişimi önerilir.

 • a) Poliüretan köpük örtüler (A06a)
 • b) Poliüretan köpük film örtüler (A06b)

1-Yapışkan kenarlı, az-orta eksudalı yaralar için (A06b1)
2-Yapışkan kenarsız, az-orta eksudalı yaralar için (A06b2)
3-Yapışkan kenarlı, az-eksudasız yaralar için (A06b3)
4-Yapışkan kenarlı, orta-ağır eksudalı yaralar için (A06b4)
5-Yapışkan kenarsız, orta-ağır eksudalı yaralar (A06b5)

 • c) Poliüretan matriks örtüler (A06c)

1-Yapışkan kenarlı / 2-Yapışkan kenarsız

 • d) Jelleşen köpük (A06d)
 • e) Poliüretan köpük sargı (A06e)

7- ALGİNAT ÖRTÜLER ve ALGİNATLI YARA DOLDURUCULAR (A07)

Deniz yosunlarından elde edilen dokunmamış lifler halindedir. Fazla miktarda eksüda absorbsiyonu ile yara üzerinde jel kıvamına gelir, orta ve ağır eksüdalı yaralarda uygundur. Enfekte yaralarda kullanılmaz. Çevre deride maserasyon ve yarada kurumaya dikkat etmelidir. Sekonder pansuman gerektirir.

 • a) Alginat örtüler (A07a)
 • b) Hidrokolloid içeren Alginat örtüler (A07b)

8- YARA DOLDURUCULAR (A08)

9- SİLİKON JEL TABAKALAR (A09)

 • a) Silikon Jel Tabakalar (A09a)
 • b) Topikal Silikon Krem ve jeller (A09b)

10-ANTİBAKTERİYEL ÖRTÜLER (A10)

 • a) Gümüşlü Örtüler (A10a)

1- Üzerine emici tabaka gerekenler (A10a1)

2-Kendisi emici olanlar (A10a2)

 • b) İyot bileşiği içeren örtüler (A10b)
 • c) Klorheksidin içerenler (A10c)
 • d) Diğerleri (A10d)

11- HİDROJEL ÖRTÜLER (A11)

Yarada mükemmel nemli ortam oluşmasını sağlarlar. Bazıları absorbsiyon, deslough ve debridman katkısı sağlarlar. Yaprak şeklinde ve kenarı adezivli olanları vardır. Minimal veya eksüa içermeyen yaralarda uygundur. Günlük pansuman önerilir.

 • a) Gel formu (A11a)
 • b) Yapışkan kenarlı Hidrogel tabaka (A11b)
 • c) Yapışkan kenarsız hidrojel tabaka (A11c)

12-TEK veya ÇOK KATLI YÜKSEK KOMPRESYON 

BANDAJ ve ÇORAPLARI (A12)
Bu gruba giren bandajlar özellikle venöz ülser tedavisinde mutlaktır. Yapıları genellikle pamuklu ipliklerden değil sentetik deforme olmayan ipliklerden yapılmışlardır.

13-ÖZEL EMİCİ ve YAPIŞMAZ ÖRTÜLER (A13)

14- KOKU ABSORBE EDİCİLER (A14)

15-YARA TEMAS TABAKALARI (A15)

İnce ve şeffaftır, yaraya direkt uygulanır ve diğer ajanların temasını önler. Poröz yapıda olduklarından absorbsiyona izin verirler. Haftada bir değişime uygundur.

 • a) Yumuşak polimer yara temas tabakası (A15a)
 • b) Yumuşak silikon yara temas tabakası (A15b)
 • c) Poliüretan sünger sırtı olan yumuşak silikon temas tabakası (A15c)
 • d) Poliüretan sünger sırtı ve silikon yapışkan kenarı olan

16- YARA TEMİZLİK ÜRÜNLERİ (A16)

17-DERİ GREFTLERİ ve EŞDEĞERLERİ (A17)

18-DİĞERLERİ (A18)

 • a) POLİSAKKARİTLİ ve GLİSERİNLİ ÖRTÜLER (A18a)
 • b) PASTE BANDAJLAR (A18b)
 • c) BALLI ÖRTÜLER (A18c)
 • d) PARAFİN GAZ YARA ÖRTÜLERİ (A18d)
      Yaranın korunması amacıyla kullanılırlar. Genelde parafin/vaselin emdirilmiş gazlı bezlerdir.
 • e) BARİYER KREM ve ÖRTÜLER (A18e)
 • f) KOLLAJENLİ ÖRTÜLER (A18f)
 • g) BÜYÜME FAKTÖRLÜ ÖRTÜLER (A18g)
 • h) HYALURONİK ASİTLİ ÖRTÜLER (A18h)
 • ı) ENZİMATİK DEBRİDMAN ÜRÜNLERİ (A18ı)

Bazıları nekrotik doku için selektifdir, ancak genellikle, kollagen, protein, fibrin ve elastini etkiler.
 

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun