TYBÜKS (Türk Yara Bakım Ürünleri Kodlama Sistemi)

Bu kodlama sistemi Amerikan geri ödeme (Reimbursement) ve İngiliz geri ödeme (Drug Tariff) sistemlerinden esinlenerek hazırlanmıştır.

Kodlama sistemi, yara ürünlerinin kendi aralarındaki farklarını ve hangi ürünün, hangi kategoride değerlendirilmesi ve nasıl kullanılması gerektiğini belirtir.

Yara ürünlerinin kullanılması için öncelikle yara değerlendirmesi yapılarak kullanılacak ürüne karar verilmesi ve değiştirme süresinin belirlenmesi gerekir.

Yara Bakımı Ürünleri, her ne kadar ideal olarak prospektüslerinde belirtilen süreler için yara üzerinde kullanılabilinirlerse de, esas olan yaranın durumuna göre hekimin vereceği karardır. Ancak günde 1'den fazla değişim gerekiyorsa, bu durum bir rapor ile tesbit edilmelidir. Örneğin yaradaki aşırı eksüda nedeniyle günde birkaç pansuman değişimi gerekebilir.

Ayaktan pansumanlar için maksimum 1 aylık rapor oluşturulmalı, yaradaki değişikliklere göre raporlar aylık olarak yenilenmelidir.

KAPSAMA KRİTERLERİ:
1. Burada birincil (Direk yara üzerine uygulanan) ve ikincil (Birincil örtüyü destekleyen veya yarada tutan) örtüler dahildir (Film örtüler, bantlar, flasterler ve bandajlar ikincil örtülere örnektir).
2. Aşağıdaki yaraları kapsar:
A)Cerrahi işlem sonucu oluşmuş yaralar.
B)Travmatik yaralar.
C)Bası yaraları.
D)Diyabetik , Nöropatik yaralar.
E)Arteryel,venöz,lenfatik bacak yaraları
F)Yanıklar.
G)Onkolojik yaralar.
H)Greftlenmiş ya da cerrahi olarak kapatılmış yaralar.

A. Pasif Kapamalar (KOD)
1. Kompozit örtüler (A01)
2.Transparan film örtüler (A02)
3. Hidrokolloid örtüler (A03)
4. Hidrofiber Örtüler (A04)
5-Hidrokapiller Örtüler (A05)
6. Köpük(Foam) Örtüler (A06)
7. Alginat örtüler (A07)
8. Yara doldurucuları (A08)
9. Silikon jel tabakalar (A09)
10. Antibakteriyel örtüler (A10)
11. Hidrojel Örtüler (A11)
12. Kompresyon Bandajları (A12)
13. Özel emici ve yapışmaz yara örtüleri (A13)
14. Koku Absorbe Ediciler (A14)
15. Yara Temas tabakaları (A15)
16. Yara Temizlik Ürünleri (A16)
17. Deri Greftleri ve Greft Eşdeğerleri (A17)
18. Diğerleri (A18)
      a-POLİSAKKARİTLİ ÖRTÜLER (A18a)
      b-PASTE BANDAJLAR (A18b)
      c-BALLI ÖRTÜLER (A18c)
      d-PARAFİN GAZ YARA ÖRTÜLERİ (A18d)
      e-BARİYER KREM ve ÖRTÜLER (A18e)
      f-KOLLAJENLİ ÖRTÜLER (A18f)
      g-BÜYÜME FAKTÖRLÜ ÖRTÜLER (A18g)
      h-HYALURONİK ASİTLİ ÖRTÜLER (A18h)
      ı-ENZİMATİK DEBRİDMAN ÜRÜNLERİ (A18ı)

B. Aktif Kapama Sistemleri ve Diğer Yöntemler (KOD)
1. Topikal Negatif Basınç (B01)
2. Elektrik Stimulasyonu (B02)
3. Işın Tedavisi (B03)
4. Hiperbarik Oksijen (B04)
5. Topikal Oksijen Tedavisi (B05)
6. Ozon Tedavisi (B06)
7. Larva Debridmanı (Maggot Terapi) (B07)
8. Jet-Lavaj İrrigasyon Sistemi (B08)
9. Kök hücre teknolojileri (B09)
10. Lazer (LILT) Tedavisi (B10)
11. Ultrasound Tedavisi (B11)

ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun